Priser på mandskabsudlejning

Vejledende priser på mandskabsudlejning

Mandskabspriser pr. time pr. 01-09-2023.

Vi er medlem af DI.

Murer/Tømrer 375,- / 485,- Rørlægger/ Kloakmester 375,- / 450,-

Anlægsstruktør / Brolægger / Jord/Beton Specialarbejder 375,- / 450,-

Maskinfører 350,- / 380,-

Håndmand 300,- / 350,-

Arbejdsmand / Pladsmand 280,- / 325,-

Varebilschauffør 280,-

Lager / logistik / Produktion 280,-


Overtid M.M.

Overtid betales: 0-3 timer 100,- / 3 timer og derover 200,-

Generelt følges overenskomst for overarbejd – skurpenge sats – Kørsel i arbejdstiden M.M.

Er der lejet en mand med bil faktureres der ikke for kørte kilometer i arbejdstiden.

Parkering faktureres, hvis der ikke kan anvises gratis parkering.

Hjemsendes mødt mandskab grundet vejrlig fakturas 4 timer / efter 4 timer fakturas der for 1

arbejdsdag.

Gives der besked om vejrlig 6 time før mødetid faktureres der ikke.

Tillæg på mandskab med diverse kursusbeviser kan tillægges timepris.

Overtagelse af mandskab fakturas rekrutteringsgebyr 26.000kr / Gælder også 90 dage efter endt

opgave.


Leje af Biler & Værktøj

Det er muligt at leje mandskab med biler / værktøj / maskiner / entreprenørgrej M.M. Pris aftales pr.

sag.


Betaling

Alle priser er + moms samt forbeholdt hele dage.

Netto 14 dage – Se eventuelt vores handelsbetingelser på www.bygmand.com.


Kontakt

Direktør: Peter Mortensen - Telefon 4035 1810 – Mail: peter@bygmand.com

Salgskonsulent: Theis Aggergaard - Telefon 4035 1826 – Mail: theis@bygmand.com